93. redni letni občni zbor PGD Dob pri Šentvidu, 18.02.2023

Na pustno soboto, 18. februarja 2023, smo  gasilci imeli   93. občni zbor društva, ki pa je bil tudi volilni.

Občni zbor so začeli pevci MoPZ Dob z državno in gasilsko himno.

V nadaljevanju je predsednik društva, Matic Trnovšek, pozdravil vse navzoče, se zahvalil pevcem in jim čestital ob deseto obletnici delovanja, jim izročil spominski kipec Florjana, ter predlagal delovno predsedstvo občnega zbora. Prisotni so predlog potrdili,  vodenje občnega zbora je prevzel Marko Antončič ter člana Stane Verbič in David Klemenčič.

Delo smo nadaljevali s poročili o delovanju društva v preteklem letu. V planu za leto 2023 je bilo članom predstavljeno, da v maju pričakujemo novo vozilo  – kombi za prevoz moštva, ter dokončanje garaže za domom.

Ker je letošnje leto volilno, smo potrdili staro – novo vodstvo in nadomestili nekaj članov  v organih društva.

Čestitali smo članom jubilantom, potrdili višino članarine in vpisali dva nova člana, s tem, da smo ob dnevu odprtih vrat, v mesecu požarne varnosti, vpisali kar 20 mladih pionirjev..

Po uradnem delu občnega zbora, je sledil še družabni del večera, za katerega so se še posebej potrudile naše članice.

Kratko predstavitev leta 2022 in ostale podrobnosti občnega zbora, si lahko ogledate v gradivu, nekaj utrinkov pa v foto galeriji.