Vabilo na občni zbor društva

PGD Dob vabi vse  svoje in nove člane

na 93. redni občni  zbor društva,

ki bo v soboto, 18. februarja 2023  ob 18.00 uri

v prostorih gasilnega doma Dob.

Sklic in sklepčnost Občnega zbora določa 20. in 21. člen

Statuta PGD Dob pri Šentvidu 

DNEVNI RED 

1. Otvoritev OZ in pozdrav

2. Izvolitev organov Občnega zbora

3. Poročila verifikacijske komisije

4. Potrditev predlaganega dnevnega reda

5. Podaja letnih poročil o delovanju društva za leto 2022

6. Razprava po poročilih in potrditev poročil

7. Razrešitev organov PGD

8. Volitve organov PGD Dob

9. Predstavitev programa dela za leto 2023

10. Sprejem sklepa o višine članarine

11. Sprejem novih članov   

12. Nagovor predstavnikov GZ, občine itd. 

13. Beseda gostov        

14. Podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj

15. Ostalo

Zaželeno v gasilskih uniformah.

Vljudno vabljeni !

Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom

»Na pomoč!«

Poveljnik PGD DOB:                                                       Predsednik PGD DOB:

Jure  Zajc l. r.                                                                    Matic Trnovšek l. r..