God sv. Florjana – gasilski praznik

4. maja, ob godu sv. Florjana, praznujemo gasilci, saj je Florjan zavetnik gasilcev, priprošnjik pri poplavah in požarih. Gasilci iz Doba se ob tem prazniku vsako leto spomnimo naših pokojnih članov z mašo darovano za pokojne gasilce v naši podružnični cerkvi sv. Petra v Dobu. Žal nam je epidemija omenjeno namero preprečila že v letu 2020 in tudi letos. Vsako leto se jih spomnimo poimensko, zato naj bo ta prispevek namenjen prav njim in njihovemu spominu.

V letu 2019 smo se poslovili  od Frančiška Pečjak in Pavline Černe, v letu 2020 pa smo pospremili na zadnjo pot Janeza Ilaš. Že letos  pa smo se poslovili od našega zelo zaslužnega gasilskega tovariša Jožeta Glavič. Jože je desetletja za društvo opravljal odgovorne vodstvene funkcije in je zelo zaslužen za širitev gasilnega doma in na splošno za razvoj društva in tudi kraja v zadnjih desetletjih. Po dobrih dveh letih hude bolezni se je poslovil v januarju.

Jože Glavič 1962 – 2021

Trudil se je in želel dati svoj prispevek k razvoju tako krajevno, kot širše lokalno, saj je dejavno sodeloval v organih omenjenih organizacij.
Še posebej dejaven in nepogrešljiv pa je bil Jože na raznih prireditvah, saj je bil odličen bralec, recitator in igralec povsod je bil dobrodošel. Še dolgo se ga bomo spominjali kot satiričnega komentatorja na nogometu Suhi debeli v Dobu, pogrešali ga bomo kot bralca božje besede v župnijski cerkvi v Šentvidu in na podružnici v Dobu. Njegov glas iz ambona smo zadnjič slišali na žegnanju v juniju 2020. Današnji najstniki in malo starejši, poznajo njegov glas, ki ga je posodil Miklavžu, ko jih je obiskoval. Prijatelji pa se ga bomo spominjali po njegovi veseli naravi, rad se je smejal, rad se je pošalil, rad je prepeval. Spominjali se ga bomo tudi gasilci, kot predsedujočega, na številnih občnih zborih društva in hvaležno se bomo ozirali na pridobitve, za katere je zelo zaslužen prav Jože. Pogreša pa ga tudi njegova kmetija, kateri je bil predan vse življenje, njegovi domači, njegovi vnuki, ki jih je z veseljem sprejemal.

Poleg spomina na naše pokojne in zaslužne člane, pa se ob godu sv. Florjana spomnimo tudi naših jubilantov, ki v tekočem letu dopolnijo 80 let. Tako smo lani kipec sv. Florjana za življenjski jubilej podarili Florjanu Šraj.