VABILO na 90. redni letni občni zbor

Vabimo vas, na 90. redni letni občni zbor PGD Dob pri Šentvidu,
ki bo v soboto, 8.2.2020, ob 18.30 uri, v prostorih gasilnega doma v Dobu.

Sklic in sklepčnost Občnega zbora določa 20. in 21. člen Statuta PGD Dob pri Šentvidu.

DNEVNI RED :
1.     Otvoritev zbora in pozdrav
2.     Izvolitev organov Občnega zbora
3.     Poročila verifikacijske komisije
4.    Potrditev predlaganega dnevnega reda
5.    Podaja letnih poročil o delovanju društva v letu 2019
6.     Razprava po poročilih in potrditev poročil
7.     Razrešitev predsednika PGD Dob
8.     Volitve predsednika PGD Dob
9.     Predstavitev programa dela za leto 2020
10.    Sprejem sklepa o višine članarine
11     Sprejem novih članov   
12.    Nagovor predstavnikov GZ, občine itd.  
13.    Beseda gostov         
14.    Podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj
15.    Ostalo

Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom
»Na pomoč!«

Poveljnik PGD DOB:                                                       Predsednik PGD DOB:
Jure Zajc l. r.                                                                    Andrej Antončič l. r.

Vabljeni:
– člani PGD Dob
– GZ Ivančna Gorica
– PGD sektorja Šentvid pri Stični
– pove. sektorja Šentvid g. Brane Praznik
– pred. sveta KS Dob
– predstavnik KŠD Dob
– PGD Brođani in PGD Zagorica