V Dobu čisto tudi v letu 2019

Krajeven čistilne akcije, predvsem v pomladanskem času, so sedaj že kar nekakšne stalnice, so pa tudi pokazatelj naše ekološke ozaveščenosti in odraz, da nam ni mar samo za svoje dvorišče.
V Dobu se redna spomladanska čistilna akcija izvaja vsako leto in tako je bilo tudi letos. Terminsko je bila napovedana za petek, ampak nam jo je preprečilo deževno popoldne, tako, da smo jo izpeljali v soboto, 6. aprila dopoldne. Vsako leto čistilna akcija poteka v organizaciji KS Dob ter PGD Dob in PGD Hrastov Dol. Za odvoz zbranih smeti se dogovorimo z Občino Ivančna Gorica in Komunalnim podjetjem Grosuplje, za kar se jim zahvaljujemo, še najbolj pa jim bo hvaležna narava.
Čistilne akcije v Dobu se je udeležila dobra desetina in pol prostovoljcev, v Hrastovem Dolu pa tudi nekaj podobnega. Za prijeten zaključek pa vedno poskrbi KS s priložnostnim okrepčilom.