God sv. Florjana – zavetnika gasilcev

Sveti Florjan, zavetnik gasilcev, goduje 4. maja. Bil je vojak v rimskem imperiju in ker je prevzel krščansko vero, so ga mučili in na koncu utopili. Je zavetnik pred ognjem, sušo, povodnjo in vojsko.
Ker je izbran za gasilskega zavetnika se ob njegovem godu zbiramo pri Florjanovih mašah, da se mu zahvalimo in priporočimo za varstvo nas in naših domov.
Gasilci iz Doba se že tradicionalno zbiramo pri maši za pokojne gasilce v naši podružnični cerkvi, udeležimo pa se tudi sektorske Florjanove maše v Češnjicah.
Letošnja maša v Dobu je bila v soboto, 5. maja. Daroval jo je domači župnik Izidor Grošelj, prepevali pa pevci Moškega pevskega zbora iz Doba. Poleg uniformiranih gasilcev, se maše udeležijo tudi številni domačini. Med njimi so bili tudi trije letošnji slavljenci Alojzija Trnovšek, Jožefa Mežan in Alojzij Bregar – gasilci smo jim ob življenjskem jubileju za doprinos pri razvoju društva, podarili kipec sv. Florjana. Po maši je sledilo še obvezno slikanje pred cerkvijo in seveda ni manjkal družabni del v gasilnem domu.
Naslednji dan, v nedeljo 6. maja smo se udeležili sektorske Florjanove maše, ki združi skupaj vse gasilce iz starodavne šentviške pražupnije – to je kar iz šestih gasilskih društev.
Na čelu gasilske povorke je vedno kip in bandera sv. Florjana. Bandera ima na drugi strani sliko sv. Petra in pripada dobuski soseski ter je ena izmed sedmih bander šentviške župnije.  Banderi sv. Vida in sv. Florjana sta bistveno starejši od ostalih bander, ki so nastala v 80-letih prejšnjega stoletja. V Topografiji Grosupeljske krajine, avtor dr. Stane Mikuž navaja, da je bandera iz Doba nastala leta 1886.