Vabilo na občni zbor društva

PGD Dob vabi vse  svoje in nove člane
na 88. redni občni  zbor društva,
ki bo v soboto, 10. februarja 2018  ob 18.00 uri
v prostorih gasilnega doma Dob.

Sklic in sklepčnost Občnega zbora določa 20. in 21. člen  Statuta PGD Dob pri Šentvidu

DNEVNI RED
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila
4. Razprava po poročilih in beseda gostov
5. Potrditev poročil
6. Razrešitev organov PGD
7. Volitve organov PGD Dob za obdobje 2018 -2023
8. Program dela za leto 2018
9. Sprejem novih članov  
10. Potrditev višine članarine za 2018
11. Podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj
12. Ostalo

Zaželeno v gasilskih uniformah.

Ker ste letošnji jubilant oziroma prejemnik odlikovanja,
 vašo udeležbo zanesljivo pričakujemo.

Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom
»Na pomoč!«

 

Poveljnik PGD DOB:                                                       Predsednik PGD DOB:
Stane Zajc l.r.                                                                    Marko Antončič l.r.