Sodelovanje soseske Dob na Karitasovem koncertu

V soboto, 24. novembra 2012 je v župnijski cerkvi v Šentvidu potekal že peti Karitasov koncert domačih zborov in ostalih glasbenikov. Koncert sovpada s praznikom zavetnice cerkvenega petja sv. Cecilije. Poleg vseh sodelujočih iz župnije, je imela soseska Dob zelo močno zastopstvo. Poleg voditeljev in povezovalcev programa so imeli samostojni nastop naši mladi pritrkovalci in Moški pevski zbor Dob.

Moški zbor deluje šele slabo leto, že kar nekajkrat pa so se pojavili in navdušili poslušalce. Tokrat pa so prvič nastopili tudi v župnijski cerkvi. Navdušili so poslušalce z dvema pesmima Liepa roža Mati Božja in Tiho lučka gori. Njihov zborovodja Matej Vovk je solo zapel Schubert-ovo Ave Marijo in sodeloval kot solo pevec pri Moškemu pevskemu zboru Prijatelji.

Na omenjenem koncertu se vsako leto predstavijo tudi mladi pritrkovalci. Umetniško jih vodi in usmerja Jože Mehle. Skupina je nastala iz petih osnovnošolcev, ki so takrat komaj začeli obiskovati osnovno šolo. Danes, po letih vaje so v skupini ostali trije, sedaj že srednješolci, ki znajo prisluhniti zvoku zvonov in iz njih zvabiti prijetne melodije. Fantje že poznajo vse zvonike v župniji in nekaj tudi v soseščini. Redno se udeležujejo srečanj in tekmovanj po Sloveniji. V župniji sv. Vida ima pritrkavanje močno tradicijo, predvsem po zaslugi družine Bijec, ki svoje znanje prenaša naslednjim rodovom. V soseski Dob je pritrkavanje ali klenkanje, kot mu pravimo, že skoraj tonilo v pozabo. V letu 2000, ko smo v zvonik sv. Petra nameščali nove bronaste zvonove sta pritrkavala samo Mežnarjeva dva, Anton in Tone Klemenčič.

Sedaj, po dvanajstih letih smo veseli, da imamo v soseski svojo skupino pritrkovalcev, ki z veseljem skočijo v zvonik v soboto, po delopustu ali na praznično nedeljo in naznanjajo praznik. Imamo tudi svoj pevski zbor in Bog daj, da bi to še trajalo. Mi pa obojim radi prisluhnimo. Bodimo jim hvaležni, ker žrtvujejo svoj prosti čas za vaje, nam pa ob poslušanju pomagajo dvigovati duha.