Otvoritev turistične info table

Na svetu si, da gledaš sonce.

Na svetu si, da greš za soncem.

Na svetu si, da sam si sonce

in da s sveta odganjaš sence.

(T. Pavček)

S temi besedami Toneta Pavčka smo nakazali, čemu naj bi služila info točka, ki smo jo slovesno odprli na Florjanovo, takoj po gasilski maši. Še posej slovesno je bilo tudi zaradi prisotnosti številnih gasilcev v svečanih uniformah. Na priložnostni proslavi so se nam pridružili župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole, predsednik Turistične zveze Pavel Groznik in idejni avtor table Robert Kuhar. Ob tej priliki smo izdali tudi zloženko, ki predstavlja KS Dob z njenimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi. Največjo zaslugo za nastanek zgibanke ima Dušan Štepec, oblikoval pa jo je Dejan Fortuna, oba naša krajana. Za popestritev dogajanja so poskrbela dekleta iz Doba z recitalom in otroci iz Hrastovega Dola, ki so nas navdušili s prepevanjem. Ob koncu prireditve smo podelili še priznanja našim krvodajalcem, ki so darovali kri petkrat ali večkrat in teh je bilo kar devet.

Ob tem dogodku v naši KS pa je Televizija Vaš kanal pripravljala reportažo o KS Dob, ki si jo na kratko že lahko ogledate na naši spletni strani.

Po končani slovesnosti smo vse prisotne povabili do gasilnega doma, kjer smo nadaljevali z družabnim srečanjem do noči.

Zgibanka: prva stran, druga stran