Križev pot v KS Dob nas povezuje

Na pobudo domačega gospoda župnika Jožeta Grebenca, so v naši krajevni skupnosti nastale postaje križevega pota. Križi so nastajali v rokah domačih mojstrov za Boglonaj. Les je prispevala družina Čebular iz Sada, križe sta izdelala Jože in Rok Glavič iz Škofljega, številke postaj pa je izdelal Janez Vidic iz Doba. Križe se postavijo samo v času postne pobožnosti, potem pa se pospravijo.

Umestili smo ga na eno najlepših lokacij v naši krajevni skupnosti, na panoramski cesti med Sadom in Rdečim Kalom v soseski sv. Antona.

Lahko bi rekli, da soseska leži sredi Krajevne skupnosti Dob in verjetno ravno povezanost vseh štirih sosesk je botrovala, da smo se poenotili in postavili skupen križev pot, ki naj nas povezuje in to celo KS Dob, vse štiri soseske in vseh 12 vasi.

Začetek postne pobožnosti je bil v vasi Sad pri kapelici, ki je bila postavljena leta 1998 in sicer kot izpolnitev zaobljube, ki je bila dana med drugo svetovno vojno, da niso požgali vasi. Nadaljevali smo proti Rdečemu Kalu in zaključili v podružnični cerkvi, kjer smo prisluhnili še postnemu nagovoru. Kot spomin na prvi križev pot smo izdelali tudi priložnostno podobico, ki jo je prejel vsak romar – našteli smo jih okoli 170.

»Vsak naj nosi svoj križ« je napis na podobici in o tem smo premišljevali skozi vseh 14 postaj, ob tem pa imeli še lep razgled na daljno lepo okolico.