Galerija 2015

  • Album 2015 »
  • Koledovanje v soseski sv. Peter, Dob

Letos smo na pobudo novega župnika Izidorja Grošlja in kaplana Branka Setnikarja v naši župniji zopet koledovali. Na koledovanje se je pripravilo osem skupin iz podružnic Dob, Hrastov Dol, Sobrače, Šentpavel (2), sv. Rok, Pungert in Bukovica. Mladi koledniki so se na pot podali na Štefanovo v spremstvu starejših oseb. Po podružnicah so se vsak po svoje organizirali.