Vabilo na 94. redni občni  zbor društva

PGD Dob vabi vse  svoje in nove člane
na 94. redni občni  zbor društva,
ki bo v soboto, 10. februarja 2024  ob 18.00 uri
v prostorih gasilnega doma Dob.

Sklic in sklepčnost Občnega zbora določa 20. in 21. člen
Statuta PGD Dob pri Šentvidu 

DNEVNI RED

 1. Otvoritev OZ in pozdrav
 2. Izvolitev organov Občnega zbora
 3. Poročila verifikacijske komisije
 4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
 5. Podaja letnih poročil o delovanju društva za leto 2023
 6. Razprava po poročilih in potrditev poročil
 7. Predstavitev programa dela za leto 2024
 8. Sprejem sklepa o višine članarine
 9. Sprejem novih članov
 10. Nagovor predstavnikov GZ, občine itd.
 11. Beseda gostov
 12. Podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj
 13. Ostalo

Zaželeno v gasilskih uniformah.

Vljudno vabljeni !
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom
»Na pomoč!«

Poveljnik PGD DOB: Jure Zajc l. r.
Predsednik PGD DOB: Matic Trnovšek l. r.