Pomoč pri odpravljanju posledic poplav

Konec julija in začetek avgusta 2023 si bomo prav gotovo zapomnili po hudih neurjih, ki je pustošilo po celotni Sloveniji. Najhuje se je narava znesla nad delom Gorenjske, Koroške, Savinjske doline in še kje, kjer je v noči na 4. avgust padla enormna količina padavin. Voda v hudournikih je odnašala vse s seboj in hkrati uničevala pred seboj in naredila hudo razdejanje in odprla globoke rane.

PGD Dob pri Šentvidu je pri odpravljanju posledic poplav in plazov na Koroškem, ki jih je povzročilo deževje sodelovalo 8. in 9. avgusta 2023.

Prva ekipa prostovoljcev je odšla na intervencijo v torek, 8. avgusta. Šest operativnih gasilcev je z vozilom GVM-1 ob 4:30 uri, v sklopu Gasilske zveze Ivančna Gorica in regije Ljubljana odpravilo na pomoč prizadetim v poplavah na Koroško. Pomoč smo nudili v kraju Prevalje, kjer smo domačinom pomagali pri sanaciji poplavljenih objektov ter pranju cestišča. Intervencijo smo zaključili ob 23:00 uri s čiščenjem ter pranjem vozila, opreme in zaščitne osebne opreme.

Naslednji dan, v sredo, 9. avgusta, pa je na intervencijo odšla druga ekipa sedmih prostovoljcev, to pot na Črno na Koroškem. Konvoj GZ Ivančna Gorica se je prvič ustavil v Slovenj Gradcu, kjer so nas napotili v Črno. Malo nad Prevaljami so nas vojaki Slovenske vojske zaradi zemeljskega plazu preusmerili na stransko cesto, oziroma preko Avstrije. Po prihodu v Črno pa smo se soočili s pravim razdejanjem. Tri društva GZ in sicer PGD Dob, Temenica in Hrastov Dol, smo čistili prostore Varstveno delovnega centra. Iz prostorov smo znosili vso opremo, večina je uničene ter s samokolnicami odstranjevali in vozili mulj – mašanica blata, peska in ostalo, kar je prinesla voda, ki je šele po treh dneh začela odtekati. Ta dan je vodotok že bil spet v strugi. V kraju Črna na Koroškem pa skorajda ni pločnika ali cestišča, da ne bi bil prekrit z nekaj cm blata. Razdejanje in način dela pa si lahko ogledate v slikovni prilogi.

Domačini so nam bili za pomoč zelo hvaležni, pozdravljali so nas že ob prihodu, ob odhodu pa je na vsakem gasilskem avtomobilu čakala otroška risbica s pripisom »hvala gasilci«. Tudi ob poti je bilo več napisov z zahvalo. V večernih urah smo se vračali domov po poti proti Šoštanju ob vodotoku Javorniški potok, kjer so se kazale velike poškodbe, razjedena ali spodjedena cesta, zemeljski plazovi, nanosi peska, kamna, raznega drevja, skratka veliko razdejanje, ki ga je težko opisati.