Vabilo na 92. redni letni občni zbor

Vabimo vas, na 92. redni letni občni zbor PGD Dob pri Šentvidu,
ki bo v soboto, 12.3.2022, ob 19. uri, v prostorih gasilnega doma v Dobu.

Sklic in sklepčnost Občnega zbora določa 20. in 21. člen Statuta PGD Dob pri Šentvidu.

       DNEVNI RED :
1.     Otvoritev zbora in pozdrav
2.     Izvolitev organov Občnega zbora
3.     Poročila verifikacijske komisije
4.    Potrditev predlaganega dnevnega reda
5.    Podaja letnih poročil o delovanju društva v letu 2021
6.     Razprava po poročilih in potrditev poročil
7.     Predstavitev programa dela za leto 2022
8.    Sprejem sklepa o višine članarine
9.     Sprejem novih članov   
10.     Nagovor predstavnikov GZ, občine itd.  
11.     Beseda gostov         
12.     Podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj
13.     Ostalo

Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom
»Na pomoč!«

Poveljnik PGD DOB:                                                       Predsednik PGD DOB:
Jure Zajc l. r.                                                                    Matic Trnovšek l. r.

Vabljeni:
– člani PGD Dob
– GZ Ivančna Gorica
– PGD sektorja Šentvid pri Stični
– poveljnik sektorja Šentvid g. Brane Praznik
– predsednik sveta KS Dob
– predstavnik KŠD Dob
– PGD Zagorica