92. redni letni občni zbor PGD Dob pri Šentvidu

Na Gregorjevo, 12. marec 2022, smo  v PGD Dob pri Šentvidu imeli 92. občni zbor društva. Lani zaradi epidemioloških razmer, v taki obliki, občnega zbora nismo imeli. Inštitucijam smo le posredovali finančno poročili.

Kot je sedaj že utečena praksa občni zbor  začnejo pevci MoPZ Dob z državno in gasilsko himno, dodali pa so še ljudsko «Videl dežele sem tuje«.

V nadaljevanju je predsednik društva Matic Trnovšek pozdravil vse navzoče, se zahvalil pevcem ter predlagal delovno predsedstvo občnega zbora. Prisotni so predlog potrdili in vodenje občnega zbora je prevzel Marko Antončič ter člana Stane Verbič in David Klemenčič.
Poklonili smo se tudi trem članom, ki smo jih na zadnji poti pospremili v letu 2020 in 2021,  Janezu Ilaš, Jožetu Glavič in Mariji Škrabec.

Delo smo nadaljevali s poročili o delovanju društva v preteklih dveh letih. V planu za leto 2022 pa je bilo članom predstavljeno, da so aktivnosti vodstva društva usmerjena v pripravo dokumentacije za prizidek gasilnega doma za dodatno garažo ter nakup vozila  – kombija za prevoz moštva, katerega smo v preteklosti pogrešali, predvsem za prevoz na tekmovanja z mladino.

Čestitali smo tudi članom jubilantom, potrdili višino članarine, novih članov pa letos ni bilo.

Po uradnem delu občnega zbora je sledil še družabni del večera, za katerega so se še posebej potrudile naše članice.

Kratko predstavitev leta 2020 in 2021 in ostale podrobnosti občnega zbora, si lahko ogledate v gradivu, nekaj utrinkov pa v foto galeriji.