Gasilci v letu 2021

Potem, ko se je že skoraj zdelo, da nas epidemija v letu 2021 ne bo posebej omejila, smo kmalu ugotovili, da ne bo šlo brez zapletov. Tako smo sredi priprav na veselico, ki naj bi jo imeli 28. avgusta, le to po priporočilu stroke, odpovedali. Glede na zaostrovanje razmer, nas je prevzel tudi dvom, da bi morebitni dobiček šel kot globa za morebitne prekrške.

Vsem, ki ste primaknili svoj prispevek za veselico, se iskreno zahvaljujemo in vam zagotavljamo, da ga  bomo porabili gospodarno in v pravi namen.

Redka letošnja gasilska aktivnost je bila spomladanska čistilna akcija in pohod, ki smo ga organizirali v nedeljo, 29. avgusta. Zbrali smo se pri  gasilnem domu, usmerili pa smo proti SZ naše župnije, natančneje do Marije v škali, katera nam je bolj malo poznana, pa vendar je v pogosto obiskana. Marijina kapelica se nahaja v gozdu nad Zaborštom proti Malemu Kalu. Traso smo prehodili v parih urah in se tik pred manjšo ploho vrnili v Dob in pod nadstreškom za gasilnim domom nadaljevali prijetno druženje.

V vročem poletju smo obiskali in voščili tudi letošnjim jubilantom. Čestitali in voščili smo Jožici Berginc za življenjski jubilej in naši blagajničarki Meliti Hočevar Bregar in ji ob srečanju z Abrahamom zaželeli še veliko lepih trenutkov. Obiskali smo tudi našega najstarejšega gasilca, Staneta Verbiča iz Doba in mu voščili za 90 let. Stane se je rodil le leto kasneje, ko je bilo ustanovljeno naše gasilsko društvo in verjetno v isti hiši kot je bil ustanovni občni zbor društva, kajti njegov oče je bil eden od glavnih pobudnikov za ustanovitev društva, ki se je takrat leta 1930 imenovalo Prostovoljno gasilno društvo Dob pri Št. Vid pri Stični, tako lahko beremo na takratnem žigu društva.

Seveda pa določene aktivnosti v društvo tečejo nemoteno. Skozi vse leto pridno trenirajo člani tekmovalne enote A ter mladinke. Članice pa skrbijo za lepo okrašen balkon. Že v zimskih mesecih pa so naši mladi člani pridno delali in obnavljali klubski prostor s šankom, ki je sedaj obnovljen, kuhinjca pa je nova, prostor pa sveže prepleskan.  

Glavne aktivnosti društva pa tečejo v pripravi na dozidavo garaže na južni strani, med domom in igriščem. Z Občino Ivančna Gorica smo uspešno končali postopek za odkup zemljišča. Trenutno pa preko ustrezne institucije pripravljamo potrebno gradbeno dokumentacijo in dovoljenja, kar pa je glede na trenutno pozidanost zemljišča birokratsko zahtevno. Upamo, da se čim prej seveda ugodno reši, da se rešimo tudi omejitev glede epidemije in sproščeno ter ustvarjalno zaživimo.
Nekaj utrinkov minulih mesecev tega leta smo ujeli v objektiv in si jih lahko ogledate v galeriji.