Kronološki pregled delovanja PGD Dob v desetletju

Ob praznovanju 90. obletnice ustanovitve
 pripravil Silvo Škrabec

Kronološki pregled delovanja
Prostovoljnega gasilskega društva Dob
v desetletju 2010 – 2020

Zaključili smo drugo desetletje tretjega tisočletja z zanimivo kombinacijo števil, ki se bo ponovno ponovila šele čez 101 leto. Kronološki zapis, ne obsega zgolj gasilske dejavnosti, ker se le te prepletajo z dejavnostmi v kraju. Zapis obsega tudi nekatere dogodke v kraju.
Društvo so v zadnjem desetletju vodili štirje predsedniki. Večjih intervencij, še posebej tistih, značilnih za Dob (veliki požari) nismo imeli. Spopadli pa smo se z veliko poplavo in žledom. Škodo nam je delal zgodnji  jesenski sneg. Pohvalimo se lahko z bogato tekmovalno bero ter s prostorom, kjer imamo sedaj veselico na svojem prostoru, poleg pa je velik parkirni prostor. Ena od veselic nam je še posebej uspela in jo bo s takratnim izkupičkom težko ujeti. Ob zaključkih leta smo se podali na izlete po naši domovini in trikrat peš poromali na Zaplaz. Enkrat se je skupina gasilcev tudi podala na Triglav. V zadnjih letih so zelo aktivne ženske članice. Na njihovo pobudo smo organizirali prednovoletno druženje, v avgustu, dan gasilcev in si pomerili moči v bowlingu. V zadnjih letih zelo aktivni tudi mladinci. V letu 2018 in 2019 so samostojno pripravili prvomajsko kresovanje, ki je bilo lepo obiskano, v letu 2020 pa jim je dogodek preprečila epidemija.
Poleg redne vsakoletne veselice, smo kar 6 x pripravili dan nogometa in dobre volje na vaški gmajni.
Vsako leto smo spomladi pobirali smeti, ob godu stanovskega zavetnika sv. Florjana imeli mašo za gasilce v Dobu in se udeležili sektorske Florjanove maše  v Češnjicah, razen v korona letu 2020, ko je vse to odpadlo. Bila je le sektorska maša in še ta močno okrnjena. Pri maši v Dobu se spomnimo naših pokojnih članov,  drobno pozornost pa izkažemo našim članom, ki  v tekočem letu slavijo življenjski jubilej- 80 let .
Na zadnjo pot smo v desetletju pospremili 17 naših članov, med njimi tudi duhovnika Janeza Petka, ki je bil član društva 12 let.
Desetletje sicer zaključujemo z omejitvami druženja zaradi korone, ampak vseeno z optimizmom in v pripravah za že peto povečanje gasilnega doma.

V nadaljevanju so zapisani tako dogodki delovanja PGD Dob, kot dogodki  v kraju v posameznem letu, v prilogi pa še slikovno gradivo, ki zajema celotno desetletje 2010 – 2020.
                         
Leto 2010 je bilo za PGD Dob jubilejno leto. Društvo sta vodila predsednik Robert Berginc ter poveljnik Stane Zajc. Poslovili smo se od Toneta Glaviča in Hribske mame. Oba sta s svojim življenjem v nas  pustila močan pečat.
Bilo je leto poplav. V septembru smo imeli rekordno višino vode v Dobu.
V okviru priprav na 80. letnico, smo dom znotraj prepleskali in delno obnovili elektro inštalacije.

V januarju smo organizirali smučanje na Kopah. Februarja pa smo v Dob pripeljali novi gasilski kamion IVECO DAYLI, ki smo ga čez tri dni na občnem zboru že pokazali svojim članom. V aprilu smo redno, kot vsako leto do sedaj, čistili našo okolico. Za  Florjana imamo v Dobu  maše za gasilce in se udeležimo sektorske Florjanove maše v Šentvidu. Redno, kot vsako leto, smo se udeleževali tekmovanj, ki jih organizira Gasilska zveza. Dobre rezultate smo dosegli na Občinskem kvizu orientacije, na katerem so pionirji dosegli 1. mesto in v nadaljevanju na regijskem tekmovanju 6. mesto. Mlajši pionirji na občinskem 2. mesto.

Ob 80. letnici smo imeli kar tridnevno slavje.  Na dan državnosti, v petek 25. junija, smo imeli slavnostno sejo, v soboto parado, proslavo in veselico, na kateri sta igrala Ansambel Roka Žlindre in skupina Kalamari, ki so nas tistega leta zastopali na Evrosongu. V nedeljo, tretji dan, pa  žegnanje ob godu sv. Petra. Takoj po praznovanju 80. letnice smo pristopili k izdelavi internetne spletne strani PGD Dob. Željo, da se informacije in slikovno gradivo ohranja in deli med člane in krajane. Avtor spletne strani in vsa leta tudi skrbnik  je Marko Golf, naš član iz Rdečega Kala. Tako lahko vsi poskrbimo za sveže informacije in istočasno spremljamo kaj se dogaja v društvu in kraju. V juliju se je šest gasilcev povzpelo na Triglav.
Na deževno soboto, 19. septembra, smo blagoslovili novo Krištanovo kapelico, ki stoji na kolovoznem razpotju proti cestnini. Kljub močnemu deževju tega dne, nismo slutili mogočnih poplav, ki so sledile že naslednji dan, 20. septembra. Po obilnem deževju so močno narasle vode tudi v naših krajih in tako je prišlo do rekordne višine vode, ki je ne pomnijo niti najstarejši vaščani. Po domnevah naj bi bila višina primerljiva s poplavami pred 2. svetovno vojno, okrog leta 1930, ko je poplava segala do sredine vasi. Zaradi poplave smo imeli tudi reševalno akcijo, s katero smo reševali krajana, ki je z vozilom skoraj zdrsnil pod gladino vode. Zaradi uspešnega in hrabrega reševanje, je kasneje 5 naših članov prejelo državno odlikovanje za hrabrost, isti člani pa so imeli tudi sprejem pri predsedniku države.
V začetku oktobra smo se podali na izlet na Štajersko, kjer smo obiskali gasilce v Mariboru, si ogledali hidroelektrarno Fala, se vozili z dravskimi splavarji ter proti večeru obiskali prijateljsko društvo v Slovenj Gradcu.  Ob mesecu požarne varnosti, smo skupaj s PGD Hrastov Dol, izvedli skupno gasilsko vajo na Sadu. Isto jesen smo sodelovali tudi pri obnovi strehe pri Čebularjevih na Škofljem.

Leto 2011
Gasilske dejavnosti običajno začnemo z občnim zborom društva, ki je bil 12. 2. in to prvič na sobotni večer. V tem letu smo se poslovili kar od štirih naših članov in sicer od Antona Čebularja iz Doba, ki je bil kot dolgoletni predsednik KS Dob zelo zaslužen za obnovo doma in razvoj društva. Poslovili smo se tudi od našega člana Franca Krajška iz Lučarjevega Kala ter Jožefe Glavič, Špaje mame iz Škofljega, nekdanja aktivna članica, ki je v letu 2010 s svojim bistrim spominom prispevala velik delež pri nastajanju gasilskega zbornika. V božičnih praznikih pa smo se poslovili tudi od Franca Kastelica – Kabeša iz Pokojnice, ki je bil član PGD skoraj 62 let.

Ob svetovnem dnevu civilne zaščite, 3. marca, smo v Dobrepolju prejeli bronasto značko civilne zaščite, za delo na področju reševanja in zaščite. Predlagani iz strani občine Ivančna Gorica.

Tudi v tem letu smo se udeleževali gasilskih tekmovanj. Na občinskem kvizu orientacije so mlajši pionirji zasedli 2. mesto, prav tako pa tudi kasneje na regijskem tekmovanju 2. mesto. Na občinskem gasilskem tekmovanju v gasilskih disciplinah pa so mlajši pionirji zasedli 1. mesto, v nadaljevanju na regijskem tekmovanju pa 7. mesto.

Imeli smo mašo za gasilce v Dobu in se udeležili sektorske maše v Šentvidu. Veselica je bila na hladen sobotni večer, 2. julija, za zabavo pa je poskrbel ansambel Kolovrat.
4. septembra smo uprizorili DAN NOGOMETA IN DOBRE VOLJE z dopoldanskim nogometnim turnirjem ekip iz soseščine, v popoldanskem času moška tekma »suhi – debeli« in ženska tekma »poročene – neporočene«. Ves čas prireditve pa so se v kulinaričnem kotičku, neke druge ekipe trudile, katera bo skuhala najboljši golaž.
24. oktobra smo izvedli skupno vajo s PGD Stična v Dobu. Oktobra pa smo imeli tudi izlet v dolino reke Dravinje in Vransko.

V jeseni tega leta smo obiskali našega rojaka, Jožeta Adamljeta, rojenega v Bogi vasi, ki je dopolnil častitljivih 93 let. Pred 60 –timi leti je bil  poveljnik našega društva.
V božičnem času so naši birmanci koledovali po soseski. Poleg šestih birmancev iz soseske, je sodelovalo vsaj še 8 odraslih. Koledniki so se vozili  s konjsko vprego, spremljala pa sta jih tudi dva harmonikaša.

Leto 2012 je zaznamovalo več dogodkov. V kraju smo postavili info točke,  ustanovljeno je bilo Kulturno športno društvo, v mrzlih decembrskih dneh pa smo imeli večji požar.
Ob postavitvi informacijskih točk, ki jih je občina Ivančna Gorica namestila po vseh KS v občini smo obeležili s krajevno slovesnostjo, v sklopu praznika zavetnika gasilcev, sv. Florjana, ki goduje 4. maja.
Celotno predstavitev KS Dob z opisom in delovanjem si lahko ogledate na
tej povezavi, od 14 min dalje. Prispevek je pripravila novomeška televizija Vaš kanal.

Na občinskem tekmovanju v orientaciji so se odlično odrezale pionirke in odšle na regijsko tekmovanje. Na rednem občinskem tekmovanju pa so bili najboljši mladinci z 2. mestom. Kot je v navadni, smo izvedli tudi čistilno akcijo, konec junija pa smo imeli veselico z ansamblom Novi spomini, na kateri nas je obiskal tudi Brajdimir. V septembru smo ponovno organizirali DAN NOGOMETA IN DOBRE VOLJE, »suhi – debeli«, na katero smo povabili igralce, ki so igrali na prvi tekmi s tem imenom, odigrana v zgodnjih 80. letih v Biču. Podroben zapis o omenjenem dogodku je v svojem prispevku povzela tudi televizija Vaš kanal, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi.
V jeseni smo se poslovili od Jožeta Šraja, ki je bil ustanovni član PGD Hrastov Dol, kasneje pa član PGD Dob. Opravljal je pomembne funkcije v društvu, bil pa je tudi predsednik društva.
Namesto izleta, smo v oktobru, peš poromali na Zaplaz, kjer smo imeli mašo in popoldansko družabno srečanje s kosilom. Huda preizkušnja pa nas je doletela v mrzlih zimskih dneh, ko je pri zunanji temperaturi, krepko preko -20°C, zagorela stanovanjska hiša v Podborštu. Gasilska sirena je na pomoč pozvala ob 12. uri, 12. decembra, 2012 leta. Po uspešno opravljenem gašenju, smo  organizirali  tudi reševalno akcijo in hiša je dobila novo streho po dobrih 100 urah. Dobuci, kot soseska, smo to leto delali jaslice v župnijski cerkvi. V tem letu je bilo ustanovljeno tudi Kulturno športno društvo Dob (KŠD Dob), ki združuje Moški pevski zbor Dob, športno sekcijo, ki pripravlja pohode in kolesarjenje, kasneje pa se ustanovi še uspešna sekcija Papirčkaric, ki poleg ostalih spretnosti, pretežno izdelujejo rože iz papirja. Od tega leta naprej Moški pevski zbor tudi uradno začne Občni zbor gasilskega društva z zapeto državno in gasilsko himno ter sodeluje na vseh krajevnih prireditvah.

Leto 2013
V tem letu smo za novi mandat potrdili predsednika Roberta Berginca in poveljnika Staneta Zajca.
Leta se bomo  gasilci še dolgo spominjali po veselici presežka, junija z Modrijani. Zaprli in zaparkirali smo ves Dob, uspeli zadovoljiti pričakovanja množice in seveda nas gasilcev. Po uspešni veselici smo organizirali družaben večer, imenovan Piknik po veselici.
To leto so se naši člani udeležili vlečenja vrvi na šentviški veselici in prepričljivo zmagali. Na državno prireditev Naj prostovoljec, ki deluje pod pokroviteljstvom predsednika države, nas je to leto nominirala Občina Ivančna Gorica in tako smo se 26. junija, udeležili zaključne prireditve v kongresnem centru na Brdu pri Kranju.
Na občinsko tekmovanje smo v tem letu odšli z mladinci in pionirji, na kviz z gasilsko tematiko, pa smo odšli s štirimi ekipami. Najboljši pionirji so bili odlični in odšli naprej na regijsko tekmovanje.

Konec julija nas je prizadel močan vihar, ki je podiral drevesa, uničeval rastlinjake, prevračal kozolce. Ravno pri slednjem smo izvedli tudi akcijo pomoči, da smo streho kozolca postavili nazaj na prvotno mesto. Konec septembra smo se odzvali povabilu našega prijateljskega društva iz Brođanov.  Ogledali smo si tudi Plitvička jezera ter  okolico Karlovca. V tem letu smo izdelali oder za prireditve – oder za ansambel in kupili dodatno brizgalno Rosenbauer. Za svečane  hladne dni smo kupili bunde ter na stolpu zamenjali maketo gasilca. Pevci MPZ Dob, ki delujejo v okviru KŠD Dob so imeli prvi samostojni koncert v avli šentviške šole.

Leto 2014
To je bilo leto žleda, poplav, naravne nesreče so si v tem letu kar sledile. V februarju je naše kraje najprej prizadel hud žled, posledica tega pa smo imeli veliko podrtega drevja, s taljenjem ledu, pa so naše kraje prizadele velike poplave.
V septembru smo k poslednjemu počitku pospremili našega člana Rudolfa Kastelica. Rudi je bil še posebej nepogrešljiv na dnevu nogometa in dobre volje, kjer je sodeloval tudi to leto, le dobra dva meseca pred svojo smrtjo. V tem letu smo se poslovili tudi od naše nekdanje članice  Marije Kovačič, Griške Minke. V zrelih letih sicer ni bila več  članica društva, nas pa je finančno in moralno zelo podpirala.

Na tekmovanje v orientaciji smo odšli s štirimi ekipami, na občinsko tekmovanje v Šentvidu, pa s pionirji. Člani B so se udeležili tekmovanja v Radohovi vasi.

V tem letu smo imeli v gasilskih vrstah kar dve hudi poškodbi. Pri odpravljanju posledic žledoloma je našega člana udarila odlomljena veja z drevesa. Hujših posledic ni bilo, saj ga je rešila gasilka čelada. Drugo poškodbo pa smo imeli v poletnih mesecih, na vaji mladinske ekipe, saj je enemu članu v obraz odletela spojka in mu poškodovala tri zobe.
Dan nogometa in dobre volje po dveh letih ponovno v Dobu. Tokrat prvič v soorganizaciji KŠD Dob in PGD Dob.

Moška ekipa za vlečenje vrvi  v Šentvidu je bila tudi letos brez konkurence.
Veselica z Modrijani je bila predvidena na petkov večer, 17. avgusta,  žal nam po deževnem popoldnevu ni bila namenjena. Za deževnim petkom pa je posijalo sonce in smo veselico izpeljali na nedeljo, z ansamblom Večerni zvon.

Tudi to leto smo ponovili peš romanje na Zaplaz, z mašo in družabnim kosilom v bližnji gostilni. V jesenskem času smo organizirali tečaj za gasilca začetnika. Zaradi pogostih vlomov smo v gasilni dom namestili alarm. Za Božič pa smo v Dobu prvič naredili jaslice pred cerkvijo.

Leto 2015
Leto izredne vročine. Bilo pa je še kako pomembno leto, saj smo uspeli z dokupom zemljišča na južni strani za gasilnim domom v sodelovanju z občino Ivančno Gorico, v velikosti dobrih 7000 m2.

Na rednem občnem zboru sta za 70. let dela v gasilski organizaciji dobila priznanje Jožefa Kralj in Vid Glavič. Na Občinsko prvenstvo smo odšli s pionirji in člani B, kateri so se po dobrih uvrstitvah udeležili še regijskega tekmovanja. Konec leta smo se poslovili od dolgoletnega člana Silva Piškurja.
 
Na veselici junija,  so nam ponovno igrali Modrijani, bila pa je to tudi zadnja veselica na Krištanovem vrtu, kjer smo gostovali desetletja. Tu gre velika zahvala vsem bližnjim sosedom za gostoljubje in potrpežljivost. Dejansko smo gasilci vsa ta leta, z veselico nekje gostovali.   

Moški so z vlečenjem vrvi ponovno zmagali v Šentvidu in čez nekaj tednov še v Sobračah, konec avgusta pa smo imeli tekmo »suhi – debeli«. Gasilski izlet smo organizirali v oktobru. Obiskali smo gasilce iz Komna, si ogledali najsevernejšo točko Jadranskega morja, bili v Ogleju in Doberdobu ter nazadnje obiskali pomnik slovenstva Cerje na zahodnem robu krasa. Ta izlet si bodo še posebej zapomnili tudi naši pritrkovalci, saj so pritrkavali na zvonove v zvoniku starodavne Oglejske bazilike.
Oktobra smo organizirali in gostili sektorsko vajo za Šentvid pri Polončiču.
V božičnem novoletnem času smo ponovno izdelali jaslice v Dobu,  ponovno koledovali, naši trije pritrkovalci David, Matej in Jaka pa so nastopili s šentviškimi miniaturnimi zvonovi v Cankarjevem domu v veliki Gallusovi dvorani, na božičnem koncertu simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Leto 2016
Leto prve prireditve na novem prostoru, kjer smo takoj v spomladanskih mesecih izdelali nadstrešek. V maju  že gostili občinsko tekmovanje  v orientaciji, naslednji dan pa kmečke igre, v organizaciji KŠD Dob. Na tekmovanju v orientaciji smo imeli veliko svojih ekip in pobrali tudi veliko odličij.
V juniju so nam, na novem prostoru, z dovolj velikim parkiriščem, na veselici igrali Čuki.
Na občnem zboru smo za 70. let dela v gasilski organizaciji odlikovali Staneta Verbiča. Poslovili smo se od Jožefe Kralj, ki je bila članica dobrih 70 let, čeprav je bila opravičena plačila članarine, jo je vedno plačala, za zbornik ob 80. letnici, pa je prispevala največ spominov.  Poslovili smo se tudi od duhovnika Janeza Petka, ki je bil 12 let naš član.

Vlečenje vrvi v Šentvidu so se udeležile tako moška, kot ženska ekipa in pobrale vse glavne nagrade. Konec avgusta smo ponovno uprizorili nogometno tekmo »suhi – debeli« z golažijado. V oktobru pa smo se na izlet odpravili na ogled novega nordijskega centra Planica.
V Stični smo se udeležili skupne vaje z udeležbo helikopterja slovenske vojske.

Pritrkovalci iz Doba so ponovno nastopili v Cankarjevem domu, tokrat sodelujoči na jubileju 50 let oddaje, Slovenska zemlja v pesmi in besedi Radia Slovenija.

Leto 2017
V društvu nismo imeli večjih intervencij, razen jesenskega neurja. Je pa leto zaznamovala dobrodelnost ter gradnja in otvoritev športnega igrišča za gasilnim domom v Dobu.
Zabeležili smo velik uspeh mladinskega tekmovanja, saj so mladinke po uspešnem nastopu na občinskem nivoju, prišle tudi na državno tekmovanje. Na občnem zboru društva smo potrdili novega predsednika društva Marka Antončiča, ki je vodenje društva prevzel že v juniju 2016, po odstopu  Roberta Berginca.

V prvih tednih leta smo se poslovili  od našega dolgoletnega člana Ferdinanda Zajca – Nandeta. Srce mu je prenehalo biti na pohodu, katerega je sam trasiral, po lepi Dolenjski, s svojimi prijatelji Gorniškega kluba Limberk.
Za potrebe društva smo kupili manjši šotor v velikosti 8 x 12  m. Imeli smo dve prireditvi – veselico in nogomet. Na veselici so igrali Modrijani. Na zabavnem spektaklu »suhi – debeli« z golažijado, pa smo zbirali  denar za defibrilator. »Dan nogometa in dobre volje«, je bil tega leta zadnji v tem desetletju. Ker je to kronika nekega obdobja, je prav, da se na kratko predstavijo tudi glavni akterji, ki so najbolj zaslužni za izvedbo. Vsa leta sta bila gonila sila in obenem tudi glavna organizatorja Jože Glavič in Marko Antončič. Jože, predvsem kot nepogrešljiv komentator, ki je v smeh spravljal številne obiskovalce. Pred leti je bil s svojim nastopom nepogrešljiv tudi Rudi Kastelic, ki se mu je pridružil tudi Silvo Piškur. Zadnja leta pa so veliko vlogo za komični prispevek odigrali Rok in Jožko Glavič ter Andrej Antončič, ki smo jih to leto tudi nominirali na državno prireditev prostovoljec leta. Vsako leto so na satiričen način povzeli aktualna dogajanja pri nas in v svetu. Določene dogodke boste lahko podoživeli v slikovni prilogi prestavitve po letih.

V tem letu smo na našem operativnem področju v uporabo predali kar dva aparata za oživljanje. Prvega, ki je nameščen na gasilnem domu, smo kupili z izkupičkom od prireditve »suhi -debeli«, za drugega, ki je nameščen v Podborštu, pa je prispeval Stane Pšajd, v znak hvaležnosti, ob pomoči v požaru v letu 2012. Omenjeni aparat je darovalec slovesno in z blagoslovom in predal v uporabo ob žegnanju  v Dobu.
Na povabilo in v organizaciji našega člana Vendlja Vaša, smo si v oktobru ogledali zanimivosti Prekmurja, med drugim obiskali tudi edino romsko gasilsko društvo pri nas v Pušči.
Na Miklavžev večer, smo krajani Doba dobili veliko darilo, saj smo svečano v uporabo predali in blagoslovili športno igrišče, katerega gradnjo je financirala Občina Ivančna Gorica. Ob tej priliki je bilo organizirano tudi  miklavževanje, ki je bilo v Dobu prvič izvedeno leta 1994, na pobudo Jožeta Glaviča in Matjaža Bregarja. Kasneje je omenjeno obdarovanje otrok prešlo pod okrilje KS Dob in se je ponovilo vsa leta do sedaj.

V božičnem času smo lahko prisluhnili pevcem MPZ Dob, ki so imeli koncert v cerkvi v Dobu.

Leto 2018
Volilno leto, novi predsednik postane Andrej Antončič, poveljnik pa Jure Zajc. V tem letu smo se poslovili od našega člana z najdaljšim gasilskim stažem, Vida Glaviča, ki je bil član PGD Dob 72,5 let. Poleg ostalih nalog za društvo je dolga leta predsedoval častnemu razsodišču društva.
V tem letu mladi gasilci prvič pripravijo kres in kresovanje na vaški gmajni.  V začetku julija je bila veselica z ansamblom Jureta Zajca, v oktobru pa izlet v Goriška Brda in ogled novega centra za reševanje v Postojni. V tem letu se močno okrepi dejavnost naših članic. Sodelovali smo pri blagoslovu obnovljenega križa v Podborštu ob praznovanju življenjskega jubileja Alojzije Trnovšek, ki že dolga desetletja skrbi za finance  gasilskega društva. Na pobudo članic, smo organizirali prvo prednovoletno druženje članov v gasilnem domu. To leto smo v soseski ponovno koledovali, poleti pa blagoslovili Šrajevo kapelico.

Leto 2019
Leto je zaznamovalo praznovanje 150 let gasilstva v Sloveniji, v Dobu smo gostili sektorsko vajo in se gasilci družili na predprazničnem druženju  v decembru.
V tem letu smo na zadnjo pot pospremili dva naša člana, Frančiška Pečjaka in Pavlino Černe.
Po več letih je med vaški nogometni turnir za pokal KS Dob spet odigran  v Dobu, prejšnja leta na igrišču v Hrastovem Dolu.
Mladinci so ponovno pripravili prvomajsko kresovanje, ki je bila kljub deževnemu večeru, lepo obiskana. V avgustu, smo na pobudo članic, imeli nedeljsko druženje s kosilom in prikazom gasilske tehnike. Na veselici v juniju so nam zopet igrali Modrijani, na izlet pa smo odšli v Šaleško dolino. Ogledali smo si muzej premogovništva, TEŠ 6 in obiskali Velenjske gasilce. Ob koncu leta pa smo v Dobu, pred cerkvijo, ponovno postavili jaslice in koledovali po soseski.

Leto 2020
Leto epidemije Covid-19. Leto omejevanja druženja in gibanja skozi celot leto.  Temu letu primerno je odpadlo večina družabnih dogodkov, vključno z veselico in slavjem ob 90. letnici ustanovitve društva. V poletnih mesecih pa smo le uspeli organizirati druženje članov, v oktobru peš poromati na Zaplaz in narediti spominsko fotografijo članov, v jubilejnem letu.
Na občnem zboru smo po odstopu predsednika Andreja Antončiča izvolili novega predsednika in sicer Matica Trnovšek, ki pa si je izbral dva podpredsednika – Davida Klemenčiča in Jaka Škrabca.
V letu jubileja je v društvo včlanjenih dobrih 150 članov. V uporabi imamo dve vozila, in sicer GVV-1 IVECO DALLY 4 x 4 letnik 2010 in  GVV-2 kamion MAN 450 HALF letnik 1972. V garaži je na razpolago tudi traktorska gasilska cisterna. Gasilni dom v kraju, je poleg cerkve, prostor, namenjen za srečevanje in druženje krajanov. V domu imajo poleg gasilcev, svoj prostor še Krajevna skupnost Dob, Konjerejsko društvo Radohova vas ter Kulturno športno društvo Dob, v okviru katerega delujejo Moški pevski zbor Dob in sekcija papirčkarice. Svoj prostor pod veliko dvorano pa ima  tudi telefonska centrala, ki pokriva celotno območje KS Dob, ki poleg operativnega področja PGD Dob, obsega tudi operativno območje PGD Hrastov Dol.
V letu 2020 smo pristopili k nameri, za  povečanje gasilnega doma. Po vrsti od samega začetka (1930), bo to že peto povečanje, tokrat na južno stran ob igrišču.
Trenutno smo v fazi zamenjave zemljišča z Občino Ivančna Gorica in pridobivanja dokumentacije.
Tako, kljub trenutnim omejitvam zaradi epidemije, smelo zremo proti stoletnici. Če nam bodo časi naklonjeni, bodo ob 100-letnici, omenjeni načrti in morda še kaj, tudi realizirano.