Gasilska vaja – Oktober 2019

Društvena vaja PGD Dob pri Šentvidu, izvedena v vasi Breg pri Dobu: »požar stanovanjskega objekta, iskanje ponesrečenca, prezračevanje prostorov in preizkus novega hidrantnega omrežja«. Vse to so bile namišljene situacije društvene vaje, ki so jo v celoti pripravili in skoraj tudi izvedli naši mladi gasilci operativci.

Novost za naš kraj je, da je Javno komunalno podjetje Grosuplje s  finančno podporo Občine Ivančna Gorica v preteklih mesecih v celoti obnovilo, zadnji del pa na novo zgradilo vodovodno omrežje. V celoti je obnovljen vod od Boge vasi do Brega, od zgornjega dela vasi Breg pa do spodnjega dela, pa je omrežje postavljeno na novo. Celoten vodotok je opremljen z novimi nadzemnimi hidranti, česar prej zaradi premajhnih cevi ni bilo mogoče.

Več o obnovi vodovoda pa si lahko ogledate na spodnji povezavi.
http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/sporocila-in-obvestila/?id=7011