Vabilo na 89. redni občni zbor društva

VABILO
                
PGD Dob vabi vse  svoje in nove člane
na 89. redni občni  zbor društva,
ki bo v soboto, 9. februarja 2019  ob 18.00 uri
v prostorih gasilnega doma Dob.

Sklic in sklepčnost Občnega zbora določa 20. in 21. člen Statuta PGD Dob pri Šentvidu  

DNEVNI RED  
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila
4. Razprava po poročilih in beseda gostov
5. Potrditev poročil
6. Program dela za leto 2019
7. Sprejem novih članov  
8. Potrditev višine članarine za 2019
9. Podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj
10. Ostalo

Zaželeno v gasilskih uniformah.

Vljudno vabljeni !
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom
»Na pomoč!«

Poveljnik PGD DOB:                                                       Predsednik PGD DOB:
Jure  Zajc l. r.                                                                    Andrej Antončič l. r.