88. redni letni občni zbor PGD Dob pri Šentvidu, 10.02.2018

Kot je sedaj že kar utečena navada, so občni zbor pričeli pevci MoPZ Dob. Zapeli so državo in gasilsko himno ter eno narodno, za katero so poželi velik aplavz.

Poleg članov društva, so se občnega zbora udeležili tudi predstavniki GZ Ivančna Gorica, gostje iz PGD Sobrače in Temenice ter naši prijatelji gasilci iz Brođanov pri Karlovcu.

Predsednik PGD Marko Antončič je pozdravil vse navzoče, predlagal vodstvo občnega zbora, ki pa se je  nadaljeval s posameznimi poročili. Po potrditvi poročil je predsedujoči dal na glasovanje razrešnico dosedanjim organom PGD, kajti letos je volilno leto. Sledil je predlog kandidacijske komisije za organe PGD Dob. Ker pa med prisotnimi ni bilo predloga dopolnil, je sledilo glasovanje za organe PGD Dob za obdobje 2018 do 2023.

Soglasno so bili potrjeni za predsednika PGD Dob Andrej Antončič, za njegovega namestnika Igor Stane Zajc, za poveljnika Jure Zajc, za njegovega namestnika pa Matej Smrekar. Sestava UP je na željo novega predsednika ostala večinoma nespremenjena.
Novi  predsednik Andrej Antončič je podal smernice za leto 2018, ki pa se bodo, kot je dejal, še preusmerjale glede na splet okoliščin.

Navzoče na OZ so nagovorili tudi gostje iz sosednjih in prijateljskih društev ter  predsednik KS Jože Polončič in predsednik KŠD Rok Glavič.
V svoje vrste smo sprejeli štiri  nova člane ter podelili napredovanja in odlikovanja.

Med pomembnimi pridobitvami preteklega leta v našem kraju so igrišče za gasilnim domom in nakup dveh defibrilatorjev. Več o delovanju društva v letu 2017, pa si lahko ogledate v priloženem gradivu.

Po uradnem delu občnega zbora je sledil še družabni del večera, za katerega so se še posebej potrudile naše članice s sladkimi dobrotami.