Prostovoljec leta 2016

Na predlog PGD Dob smo v februarju prijavili na državni natečaj Prostovoljec leta 2016 tri prostovoljce, ki se že več let trudijo za uspeh prireditve »Dan nogometa in dobre volje«, in sicer Roka Glaviča, Andreja Antončiča in Jožka Glaviča.
Omenjen natečaj vsako leto pripravi Mladinski svet Slovenije, zaključna prireditev pa poteka pod pokroviteljstvom predsednika države. Letošnja prireditev se je odvijala na Brdu pri Kranju, 20. junija 2017. Na natečaj je bilo poslanih 238 prijav iz vse države in iz različnih dejavnosti. To dokazuje na veliko stopnjo prostovoljstva v naši državi, kar so poudarili tudi govorniki na prireditvi. Verjetno je z vaškim projektom težko dobiti visoko uvrstitev, kar tudi nismo pričakovali, je pa to prav gotovo dodatna spodbuda in motivacija in znak, da je delo prostovoljca opazno v skupnosti. Že samo osebno povabilo od predsednika države in udeležba na veliki prireditvi, je svoje vrstna nagrada za vsakega udeleženca.