Devetletniki v osmem razredu

Predstavljamo devetletnega Luka iz Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, ki obiskuje pouk angleščine z osmošolci.

Luka je sicer vpisan v četrti razred osnovne šole, a že več kot dva meseca občasno obiskuje tudi osmega. Učiteljice in sošolci so kmalu ugotovili, da je pri angleščini veliko boljši kot njegovi vrstniki.
Pobudnik za selitev v osmi razred je bil prav Lukov učitelj angleščine, saj se je devetošolec pri pouku večkrat dolgočasil.
Na tej šoli pa Luka ni edini, ki občasno skoči v višji razred. Tudi ena izmed prvošolk včasih sedi v šolski klopi četrtošolcev. Kljub temu pa oba odmore preživljata s svojimi vrstniki.

Prispevek si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.rtvslo.si/otroski-infodrom/prispevek/3757