Ani Mežnarjeva 80 let

V teh dneh, ko je sonce najvišje in ima svetloba največjo moč, je svoj življenjski jubilej praznovala Ana Klemenčič – Mežnarjeva Ani, kot jo bolj poznamo. V naši soseski opravlja pomembno nalogo, in sicer že kar nekaj desetletij skrbi za podružnično cerkev sv. Petra v Dobu. Ob prazniku sv. Petra in Pavla, ko je v Dobu žegnanje smo se ji zahvali za njen trud in delo, ki ga opravlja za skupnost. Nagovorili smo jo z naslednjimi besedami, pevci pa so ji zapeli pesem:

»Marsikaj na kar smo v življenju navajeni, nam  je  samoumevno, da pač tako je. Če pa se malce poglobimo, pa prav lahko vidimo,  da ni  tako enostavno.  Za vsako stvar se je potrebno potruditi, za vsako stvar se mora nekdo žrtvovati, za vsako delo je potreben čas in pa seveda volja. Pregovor pravi »kjer je volja, tam je pot«. Ravno tako je tudi z našo cerkvijo. Samo po sebi nam je umevno, da je vedno lepo urejena in vedno pripravljena za najsvetejšo daritev. In dejansko tako tudi je. Zasluge za urejenost pa ima njena skrbnica. Verjetno še sama ne bi znala povedati koliko ur, pa ne samo ur, ampak dni, je že vložila v urejenost in skrb za našo podružnično cerkev sv. Petra v Dobu. Njen doprinos za našo skupnost, za to sosesko je neprecenljiv, je neizmerljiv in, če bi se vsi MI le malo zavedali koliko njenega dela je vloženega, bi ji morali biti neizmerno hvaležni.

Draga Ani.

So ljudje, ki radi na široko govorijo o vsem, kar delajo in so ljudje, ki  svoje delo opravljajo vestno, srčno a brez velikih besed. Mednje sodiš tudi ti, ki že toliko let zavzeto skrbiš za našo cerkev. Vsaka roža, ki jo postaviš na svoje mesto in vsaka prižgana sveča sta molitev, ki jo polagaš na oltar. Tvoje delo mnogokrat ni opaženo, še manj poplačano – a to ne zmanjša tvojega truda, ne spremeni tvoje vneme in ne odvzame tistega plačila, ki ga Bog pripravlja svojim zvestim služabnikom.

Tvoje delo poteka v miru in tihoti, v spoštovanju do svetega kraja in do prednikov, ki so prav na tem mestu molili za blagoslov naših domov in družin. Prav zato pa se nam zdi prav, da se ti tukaj pred našim oltarjem zahvalimo za vsa ta leta, ki si jih posvetila skrbi za podružnično cerkev svetega Petra. Naj ti naš zavetnik pomaga pri vseh tvojih dejanjih, naj ti da zdravja, moči, vere in upanja, za veselo in radostno življenje. Hvaležni smo za zgled, ki nam ga s svojim delom daješ in prosimo zate Božjega blagoslova in varstva.«