Redni letni občni zbor PGD Dob pri Šentvidu, 02.02.2013

Občin zbor se je uradno začel po slovenski himni, ki so jo slavnostno zapeli člani Moškega pevskega zbora Dob. Poleg članov društva so se občnega zbora udeležili tudi povabljeni gostje. Našemu vabilu so se odzvali predstavniki sosednjih društev Hrastov Dol, Temenica in Sobrače, ter GZ Ivančna Gorica. Med nami so bili tudi gostje iz sosednje Hrvaške – gasilci iz Brođanov pri Karlovcu. To je gasilsko društvo, ki je od nas pred leti kupilo gasilsko vozilo.

Po pozdravu predsednika, minuti molka za lani preminulega člana Jožeta Šraja in izvolitvi organov občnega zbora, je občin zbor potekal po dnevnem redu in s posameznimi predstavitvami na diaprojekciji. Dnevni red občnega zbora je bil nekoliko prilagojen zaradi službenih obveznosti poveljnika, zato smo njegovo izčrpno poročilo poslušali na začetku.

Po vseh predstavljenih poročilih, so nam spregovorili tudi gostje in predstavniki GZ Ivančna Gorica, ki pa so še posebej poudarili našo zavzetost in dobro organiziranost pri zbiranju pomoči tistim, ki jih prizadene nesreča. V minulem letu smo spet pokazali, da smo v dobri formi in svojo zahvalo tudi osebno izrazil Stane Pšajd, predstavnik družine, ki jim je v decembru zgorelo ostrešje hiše. Že dolgoletni gasilec v drugem gasilskem društvu, je sedaj Stane Pšajd tudi uradno član PGD Dob in poleg njega smo med svoje vrste sprejeli še tri nove člane.

Še posebej obetavna je prisotnost velikega števila mladih na občnem zboru, kar pa so opazili tudi naši gostje. Mladina naj bi bil tudi dober temelj za nadaljnje uspešno delo in rast društva.

Za gasilce je leto 2013 tudi volilno leto. Redni letni, je obenem tudi volilni občni zbor. Za razrešitev dosedanjega vodstva je bilo najprej potrebno glasovanje, potem pa izbira in potrditev novega vodstva in organov PGD Dob pri Šentvidu.

Kandidacijska komisija v sestavi:

Marko Antončič, Matjaž Bregar, Boštjan Kastelic, je predlagala naslednje kandidate za organe PGD Dob:

Kandidati za Upravni odbor PGD Dob:

Predsednik: Robert Berginc

Poveljnik: Stane Zajc

Namestnik poveljnika: Tone Klemenčič

Pomočnik predsednika: Marko Antončič

Blagajnik: Melita Hočevar Bregar

Tajnik: Silvo Škrabec

Ostali člani UO: Jure Zajc, Olga Kastelic, Matic Trnovšek, Gregor Antončič, Stane Verbič

Kandidati za nadzorni odbor PGD Dob:

Predsednik: Janez Mežan

Člana: Ferdinand Zajec in Janez Vidic

 

Kandidati za disciplinsko komisijo PGD Dob:

Predsednik: Jože Glavič

Člana: Vid Glavič in Anton Jerlah

Namestnik: Florjan Šraj in Igor Grabnar

Prisotni na občnem zboru so listo kandidatov soglasno potrdili. Okvirno je bil predstavljen tudi plan dela za leto 2013 in sicer:

● družabne in ostale športne aktivnosti

● čistilna akcija “od proge do proge”

● maša za pokojne gasilce v Dobu

● gasilska tekmovanja in usposabljanja tekom leta

● redne vaje z opremo, ki jo ima društvo

● društvena veselica 08.06.2013 – z ansamblom MODRIJANI

● dan nogometa in dobre volje

● sodelovanje s sosednjimi in prijateljskimi društvi

 

Pod točko razno je predsedujoči občnega zbora še posebej pohvalil marljivost naših članic, ki poskrbijo za ureditev naših prostorov in vestno nego balkonskih rožic čez poletje. Že v naprej pa se jim je zahvalil tudi za postrežbo na omenjenem dogodku.

leto 2012 predstavitev