Regijsko tekmovanje v orientacijskem teku

Na omenjeno tekmovanje smo se uvrstili z ekipo pionirk (kategorija 7 – 12 let), po uspešnem nastopu na občinskem tekmovanju. Tekmovanje je potekalo v soboto 16. junija 2012 v občini Dobrepolje, kjer se je kot gostitelj zelo dobro izkazalo PGD Zdenska vas. Ob dobrem organiziranem tekmovanju je vzporedno potekalo še kar nekaj dejavnosti, za popestritev tekmovanja in kot mašilo vmesnih časov.

Prvo vzporedna dejavnost je bilo tekmovanje v počasni vožnji s kolesom. Namen tekmovanja je bilo, da čim dlje časa brez sestopa ostaneš na kolesu, na določeni dolžini proge. Naslednja dejavnost je bilo lokostrelstvo in najbolj zanimiva pa je bila predstavitev policijskih službenih psov. Videli smo dve temi, in sicer iskanje drog s pomočjo psa in obramba pred vsiljivcem oziroma napad psa na vsiljivca. Oba policista sta nam pokazala še veliko dosežkov in pravih atrakcij, ki so lahko le rezultat uspešnega vodnika in z dobrim sodelovanjem »s kožom«, kot sta imenovala svojega psa.

Na tekmovanju so Dobuske gasilce in dejansko tudi sektor Šentvid zastopale: Anja Antončič, Katja Vidic in Ajda Zupančič ter mentor Silvo Škrabec. Po napornem tekmovanju smo se v vročem popoldnevu izmučeni vrnili domov. Sama uvrstitev je bila na zelo solidnem mestu, čeprav so dekleta skoraj pričakovala malce več. Bolj pomembno kot sama uvrstitev pa je za mladino gotovo sodelovanje na takih tekmovanjih.