Ponorne jame na Dobski uvali

V začetku aprila 2012 so se jamarji, Jamarskega kluba Železničar pod vodstvom Daniele Štrempfelj spustili v tri od štirih ponornih jam v Dobu. To so kraške jame ali ponikalnice meteornih voda, so naravne jame, ki so bile v letih pred drugo svetovno vojno sanirane – utrjene z namenom učinkovitejšega odvajanje poplavnih voda. Od cerkve v Dobu proti jugu, oziroma proti avtocesti si jame sledijo: Mežnarjeva, Grabljavčeva, Gačjakova in Krulčeva. V prvo Mežnarjevo jamo niso vstopili, v ostale tri, pa dokler je bil možen prehod.

Ob tej priliki nam je Daniela Štrempfelj posredovala naslednje podatke:

»Prva, ki je odvajala večina poplavnih voda je Mežnarjeva jama (Jama pri Dobuski cerkvi), nahaja se v neposredni bližini cerkve v Dobu in meri 5 m v globino.

V umetno poglobljeni in razširjeni dolini dobske uvale, se široka travnata struga vleče od Grabljevčeve jame do Gajčekove in naprej proti zadnji – Krulčevi jami. Vsi ponori so obzidani in zaščiteni z železnimi rešetkami.

Grabljevčeva jama:  globina jame je 17 m, skupna dolžina 27 m. Obzidano brezno se stopenjsko razširi v manjšo dvorano in vodoravno nadaljuje v 3 m ožino, ki se konča z gruščnatim dnom. (jama je onesnažena z manjšimi odpadki, predvsem plastiko (plastenke, polivinili…), ki so jih skozi rešetke prinesle poplave).

Gajčekova jama: v celoti obzidano brezno globine 10m. V  jamo je speljana betonska cev, približno 1,5m pod vhodom, iz katere se steka kanalizacijska tekočina, ki prekriva tudi del dna jame in pronica v tla.

Krulčeva jama: brezno je globoko 8m in je v celoti obzidano. Brezno se konča z gruščnatim dnom. (v začetku aprila 2012  je bilo dno jame zaledenelo, kot tudi precejšen del stene in prekrito s snegom).«

Vode iz širšega območja Šentpavla in južno od Šentvida, že pri manjših poplavah poniknejo, v omenjenih ponornih jamah. Dobuske vode, tako pridejo na površje skozi Rivčjo jamo in nato v porečje reke Krke. Rivčjo jamo najdete, če pri Gostišču na Pajčni poiščete zeleno belo markacijo, ki označuje krožno pot »Prijetno domače« in se nato spustite proti reki Krki.