Zbiranje lesa po soseski sv. Petra, prispevek za novi župnijski dom v Šentvidu

Po predhodnem dogovoru smo za v torek, 20. septembra poslali 35 vabil ljudem, ki žive pod zvonom sv. Petra. Odzvali so se: Čebular Anton, Verbič Stane, Klemenčič Tone, Zajec Nande, Bregar Matjaž, Glavič Vid, Glavič Jože, Stopar Drago, Silvo Škrabec.
Naš namen je bil predvsem, da se dejavno vključimo in sodelujemo pri nastajanju novega župnijskega doma v Šentvidu, kot posamezniki in seveda kot soseska.
Pobuda za akcijo zbiranja lesa je nastala med nami. Zavedali smo se, da je les, če je dostavljen na dostopno mesto, vreden več kot v gozdu.
Vsi, ki so se odzvali so tudi sodelovali pri popisu lesa. Obiskali smo skoraj vse posestnike gozda, oziroma tiste, ki imajo smrekov gozd. Prvo jesensko soboto, na god blaženega Slomška in z božjim blagoslovom, les tudi posekali in spravili do ceste. Sodelovalo je slabi dve desetini sosesčanov, vsak je seboj imel obilno mero dobre volje in vsaj še nabrušeno motorno žago. Seveda pa je za lažje delo bilo potrebno še nekaj traktorjev in vozov. Ko smo v poznih popoldanskih urah nekako kar istočasno končevali delo, se je čutilo med sodelujočimi tisto veselje in zadovoljstvo, da smo opravili dobro delo. Sam posek je potekala v treh etapah ali skupinah, približno tako smo kot soseska teritorialno razdeljeni. Prva skupina je vas Dob, druga Sela in Podboršt, tretja pa vasi Škoflje, Pokojnica, Boga vas in Breg. Skupaj smo posekali približno 50 smrek ali 70 kubičnih metrov lesa.

Sodelujoči pri sekanju lesa v soboto 24. 09.2011:
Za Dob:
Verbič Stane, Klemenčič Anton, Gregor Antončič, Kastelic Milan, Rojec Miha in Vidic Janez, nasekali 33 m3.

Za Podboršt in Sela:
Zajec Nande, Zajc Stane, Jerlah Anton in Bregar Matjaž in nasekali 23 m3.

Za Škoflje, Pokojnico, Bogo vas in Breg:
Škrabec Jaka, Glavič Jože, Omahen Miha in Škrabec Silvo in nasekali 16 m3.

V delo so bili vključeni: Dva traktorja z vitlom, dva traktorja z vozom in trije traktorji z nakladačem. Največji prispevek na posameznika je bil 5,6 m3. Od 120 gospodinjstev je svoj prispevek v lesu prispevalo 40 gospodinjstev.