Člani PGD Dob na sprejemu pri predsedniku države dr. Danilu Turku

Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Redom za zasluge odlikoval Gasilsko zvezo Slovenije, za hitro in učinkovito ukrepanje ter pomoč ob poplavah v mesecu septembru 2010.
Predsednik je v nagovoru poudaril, da so se gasilci ob zadnjih poplavah odlikovali s pogumom in neverjetno človeško požrtvovalnostjo, saj so delovali v nevarnih okoliščinah in dobesedno reševali življenja. Predsednik se jim je zahvalil za opravljeno delo in izrazil željo, da bi še naprej v naša življenja vnašali vedrino, dobro razpoloženje in pozitivne vrednote.

 

 

 

Spoštovani gasilci,

ob zadnjih poplavah so bila vaša dejanja vredna vse pozornosti. Odlikovali ste se s pogumom in neverjetno človeško požrtvovalnostjo. Delovali ste v nevarnih okoliščinah in dobesedno reševali življenja. Za izredna junaška dejanja, s katerimi ste reševali človeška življenja, ste od Gasilske zveze Slovenije prejeli odlikovanje za hrabrost.

Spoštovani gasilci, dovolite mi, da naštejem prejemnike tega visokega odlikovanja:

  • Denis De Faveri, Simon De Faveri, Denis Geršak, Alan Viler in Džani Žalac iz PGD Pobegi Čežarji,
  • Marko Tomazin, Tonček Nagode, Dušan Krašna in Matjaž Nagode iz PGD Gorenji Logatec,
  • Aleksander Jelič, Adam Gregorič, Gregor Golja, Bruno Jerebica, Andrej Peroša, Damir Dovečar in Mario Pavletič iz PGD Dekani,
  • Uroš Iskra in Peter Ventin iz PGD Piran,
  • Loris Gerič in David Radoslav iz PGD Sečovlje,
  • Jože Jerlah, Igor-Stane Zajc, Bojan Kastelic in Marko Antončič iz PGD Dob pri Šentvidu.

Vsem vam in vsem, ki ste tu: Hvala za opravljeno delo. Od vas pričakuje naša družba in naša država tudi v prihodnje vaše angažiranje,
vašo pomoč in sodelovanje. Ste ena izmed najbolj organiziranih prostovoljnih sil, ki ne le vnaša pestrost v življenje lokalnega okolja, ampak ste nosilci humanitarnih, socialnih, kulturnih, vsakršnih drugih dogodkov in velikih vrednot naše družbe. Želim, da bi še naprej v naša življenja vnašali vedrino, dobro razpoloženje, in pozitivne vrednote. Za to se vam zahvaljujem. Ob tej priložnosti vam želim tudi prijetne božične praznike, srečno novo leto, veliko skupnih uspehov in veliko dobrega v prihodnjem letu. Hvala lepa.